Mình.

Thế giới này, chỉ có một Mình mà thôi.

Advertisements